A Comparison of the Middle School Science Programmes in Turkey, Singapore and Kazakhstan

Main Article Content

Özlem Yazıcıoğlu Murat Pektaş

Abstract

Comparative education is important for recognising the education systems of different countries, for bringing new practices into the education system and for ensuring educational equality among different societies. This study discusses the education systems of Turkey, Singapore and Kazakhstan. The science curricula of the three countries are compared in terms of their general objectives, processes and skills, areas of learning, measurement and evaluation approaches and achievements. This is a comparative education research with a horizontal approach. The science curriculum of the three countries was used as a data collection tool. As a method of analysis, document analysis was carried out. According to the results of the research, the programmes of all three countries are similar in terms of their general aims, processes and skills, while areas of learning include differences in measurement and evaluation approaches and achievements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
YAZICIOĞLU, Özlem; PEKTAŞ, Murat. A Comparison of the Middle School Science Programmes in Turkey, Singapore and Kazakhstan. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 143-150, jan. 2019. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/643>. Date accessed: 23 aug. 2019.
Section
Articles

References

AAAS. (1990). Science for All Americans. New York: Oxford University Press.

Aslan, F. (2005). Türkiye ve Singapur fen bilgisi öğretim programlarının TIMSS-R’ye göre karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ayas, A., Çepni, S., & Özbay, Y. (1994). Bilginin sosyal yapılanması: Öğretmen eğitimiyle ve müfredat programlarıyla ilişkisi. Akademik Yorum, 6, 28-30.

Başkan, A, G. (2011). Türkiyedeki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış.Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Cilt 5, Sayı, 1.

Böke, H. (2002). Türkiye ve İngiltere’deki İlköğretim Matematik programlarının Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bray M., Adamson B., & Mason M. (2014). Different models, different emphases, different insights. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), Comparative Education Research. CERC Studies in Comparative Education, Springer, Cham.

Ciltas, A. (2013). The effect of the mathematical modeling method on problem solving success. International Journal of Academic Research, 5, 352-358.

Demirci, B. (1994). Fen bilimleri öğretim programı hazırlamada temel ilkeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 97-103.

Demirel, Ö. (2013). Eğitimde program geliştirme. (20.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Eş, H., & Sarıkaya, M. (2010). Türkiye ve İrlanda fen öğretimi programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 9, 1092-1105.

Eş, H, Sarıkaya, M., Ekici, F., & Ekici, E. (2010). Türkiye MEB ve Ontario (Kanada) Eyaleti fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0148, 5, 567-583.

Güneş, M. H., & Aksan, Z. (2015). Türkiye ve Güney Kore biyoloji öğretim programlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 20-41.

Kaytan, E. (2007). Türkiye, Singapur ve İngiltere İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Khayotha, J., Sitti, S., & Sonsupap, K. (2015). The curriculum development for science teachers’ training: the action lesson focusing on science process skills. Educational Research and Reviews, 10, 2674-2683.

Koh, K. H., & Lee, A. N. (2007). The Quality of Teachers’ Assessment Tasks and Student Work in the Singapore Science Classrooms. Paper presented at the American Educational Research Association (AERA).

Nabi, Y., Zhaxylykova, N. E., Kenbaeva, G. K., Tolbayev, A., & Bekbaeva, Z. N. (2016). Education Quality in Kazakhstan in the Context of Competence-Based Approach. International Journal of Environmental and Science Education, 11, 3423-3435.

Özata-Yücel, E., & Özkan, M. (2014). A comparative study of the subjects on ecosystem, biological diversity and environmental problems in the Turkish science curriculum with the international curricula. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 11, 31-46.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 6, 126-149.

Sawyerr, E. S. (1975). The training of science teachers in Sierra Leone. Science Education, 59, 51-58.

Taşar, M. F., & Karaçam, S. (2008). T.C. 6-8. Sınıflar fen ve teknoloji dersi öğretim programının A.B.D. Massachusetts eyaleti bilim ve teknoloji/mühendislik dersi öğretim programı ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 179, 195-212.

Yavuz-Topaloğlu, M., & Balkan-Kıyıcı, F. (2015). Fen bilimleri programlarının karşılaştırılması: Türkiye ve Avustralya. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 344-363.

Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. Sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Yılmazlar, M., & Çavuş, R. (2016). Türkiye ve Kosova ortaokul öğretim programlarının içerik açısından karşılaştırılması: fizik konuları örneği. Sakarya University Journal of Education, 6, 210-231.