Metacognitive reading strategies in learning disability: Relations between usage level, academic self-efficacy and self-concept

Main Article Content

Alev Girli Halil Öztürk

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between the usage levels of metacognitive reading strategies by students diagnosed with specific learning disability (SLD), academic self-efficacy and the concept of self, in comparison to their typically developing (TD) peers. The data to be used in the study were collected using the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory, the Academic Self-efficacy Scale, the Piers-Harris Children’s Self-concept Scale and the Demographics Information Form. The study was conducted among a total of 119 students in the fifth, sixth, seventh and eighth grades in İzmir Province, including 59 students diagnosed with SLD and 60 TD students. Considering the results of the study, in comparison to TD students, students diagnosed with SLD were significantly inadequate in terms of the usage levels of metacognitive reading strategies, levels of academic self-efficacy, and the intelligence/school subdimensions of the concept of self.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GIRLI, Alev; ÖZTÜRK, Halil. Metacognitive reading strategies in learning disability: Relations between usage level, academic self-efficacy and self-concept. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 93-102, oct. 2017. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/302>. Date accessed: 27 may 2019.
Section
Articles

References

Akçamete, G. & Ceber, H. (1999). Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.[ A comparative analysis of the sociometric status of hearing impaired and hearing students in fused classrooms.] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 64-74.
Aktaş, V. (2001). Çocuklarda saldırganlık ile olumsuz niyet yükleme eğilimleri arasındaki ilişkiler (unpublished master’s thesis). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Alabay, E. (2006). İlköğretim okul öncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi.[ Examination of pre-school pre-service teacher candidates' self-efficacy beliefs about science] Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-11.
Allodi, M. W. (2000). Self-concept in children receiving special support at school. European Journal of Special Needs Education, 15(1), 69-78. Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi.[ Teaching Social Skills Through Events.] Ankara: Kök Yayıncılık. Bakkaloğlu, H. (2010). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 330-336. Baker, L. (2003). The role of parents in motivating struggling readers. Reading & Writing Quarterly, 19(1), 87-106. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman & Co.
Brown, I. & Inowy, D. K. (1978). Learned helplessness through modeling: the role of perceived similarity in Competence. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 900-908. Brown, A. L. (1980). Metacognitive development and reading. In R. J. Spiro, B. C. Bruce & W. F. Brewer (eds.), Theoretical Issues in Reading Comprehension: Perspectives From Cognitive Psychology, Linguistics, Artificial Intelligence, and Education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum. Bozkurt, M. & Memiş, A. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki.[ The Relationship Between 5th Grade Elementary School Students' Metacognitive Reading Comprehension Awareness, Reading Motivation and Reading Level] Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 147-160. Botsas, G. & Padeliadu, S. (2003). Goal orientation and reading comprehension strategy use among students with and without reading difficulties. International Journal of Educational Research, 39(4), 477-495. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. [Scientific Research Methods.]Ankara: Pegem Akademi. Caprara, G. V. & Steca, P. (2005). Affective and social self-regulatory efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness. European Psychologist, 10(4), 275-286. Çataklı, M. & Öner, N. (1986). Çocuklarda öz kavramı ölçeği ve Piers Harris ölçeğinin bir çeviri ve güvenirlik çalışması.[ Self-concept scale in children: a translation and reliability study of the Piers-Harris scale] Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 12, 85-100. Chamberlain, B., Kasari, C. & Rotheram-Fuller, E. (2007). Involvement or isolation? The social networks of children with autism in regular classrooms. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(2), 230-242. Chapman, J. W. & Tunmer, W. E. (1997). A longitudinal study of beginning reading achievement and reading self‐concept. British Journal of Educational Psychology, 67(3), 279-291. Chapman, J. W. & Tunmer, W. E. (2003). Reading difficulties, reading-related self-perceptions, and strategies for overcoming negative self-beliefs. Reading & Writing Quarterly, 19(1), 5-24. Civelek, A. H. (1990). Eğitilebilir Zihinsel Özürlü Çocukların Sosyal Kabul Görmelerinde Normal Çocukların Bilgilendirilmelerinin ve iki Grubun Resim-iş ile Beden Eğitimi Derslerinde Bütünleştirilmelerinin Etkileri (unpublished doctoral thesis). Ankara: Ankara Üniversitesi. Çakıroğlu, A. (2007). Üstbiliş.[ Metacognition.] Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 22-26.
Çolak, A. (2008). Kaynaştırma Uygulanan bir Ilköğretim Sınıfındaki Sosyal Yeterlik Özelliklerinin Betimlenmesi ve Iyileştirilmesi Çalışmaları (unpublished doctoral thesis). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Deniz, M. E., Yorgancı, Z. & Özyeşil, Z. (2009). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların sürekli kaygı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma.[A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities] İlköğretim Online, 8(3). 694-708.
Driscoll, M. P. (2000). Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn & Bacon.
Dunlop, J. C., ve Grabinger, R. S. (1996). Rich environment for the active learning in the higher education. In B. G. Wilson (Ed.), Constructing learning environments: Case studies in instructional design (pp.: 65-82). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. Elemek, M. A. (2008). Öğrenme Güçlüğü olan Çocuklarda Benlik Saygısının ve Kaygı Durumunun Incelenmesi (master’s thesis). Istanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erden, G., Kurdoğlu, F. & Uslu, R. (2002). Ilköğretim okullarina devam eden Türk çocuklarinin sinif düzeylerine göre okuma hizi ve yazim hatalari normlarinin geliştirilmesi. [Development of grade level norms for reading speed and writing errors of Turkish elementary school children.]Türk Psikiyatri Dergisi. 13(1), 5-13. Gamsız, Ş., Yazıcı, H. & Altun, F. (2013). Öğretmenlerde a tipi kişilik, stres kaynakları, öz yeterlik ve iş doyumu.[ Type of teachers, stress sources, self-qualification and business satisfaction.] Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 15-30. Girli, A. & Atasoy, S. (2008). The view of autistic and mental retarded inclusion students about their peers and school experiences. In Second International Conference on Special Education: Sharing Knowledge and Experience Around the World. Marmaris, Muğla, Turkey. Heiman, T. & Margalit, M. (1998). Loneliness, depression, and social skills among students with mild mental retardation in different educational settings. Journal of Special Education, 32(3), 154-163. Heiman, T. (2001). Depressive mood in students with mild intellectual disability: students’ reports and teachers’ evaluations. Journal of Intellectual Disability Research, 45(6), 526-534. Hen, M. & Goroshit, M. (2014). Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: a comparison between students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47(2), 116-124. Hocaoğlu, A. (2009). Zihinsel Engelli Ergenlerin okul içi Sosyal Yeterlikler Düzeyleri ve Problem Davranışları ile Anne-babalarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılarak Incelenmesi (unpublished master’s thesis). Istanbul: Marmara Üniversitesi. Humphrey, R. H. (2002). The many faces of emotional leadership. The Leadership Quarterly, 13(5), 493-504. Jager, B., Jansen, M., & Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School effectiveness and school improvement, 16(2), 179-196. Kana, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin üst biliş okuma stratejileri farkındalık düzeyleri.[ Metacognitive Awareness of Reading Strategies Levels of Secondary School Students] Journal of Education Faculty, 16(1), 100-120. Karabenick, S. A. & Knapp, J. R. (1991). Relationship of academic help seeking to the use of learning strategies and other instrumental achievement behavior in college students. Journal of Educational Psychology, 83(2), 221.
Karaman, D., Koray, K. & Durukan, İ. (2012). Özgül öğrenme bozukluğu.[ Learning Disorder] AJCI, 6(4), 288-298. Kabasakal, Z. G. A., Sencar, B., Çelik, N. & Vardarlı, G. (2008). Kaynaştırma öğrencileri, akran ilişkileri ve akran istismarı.[Disabled students, coequal relations and their abuse] Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 169-177.
Karasar, N., (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi.[ Scientific Research Methods] Ankara: Nobel Yayınları. Klassen, R. M. (2007). Using predictions to learn about the self-efficacy of early adolescents with and without learning disabilities. Contemporary Educational Psychology, 32(2), 173-187.
Korkmazlar, Ü. (1999). Özel öğrenme bozukluğu (öğrenme güçlükleri). In A. Ekşi (ed.), Ben Hasta Değilim: Çocuk Sağlığı Hastalıklarının Psikososyal Yönü (pp. 285-309). Istanbul: Nobel Tıp. Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması. [Self-Efficay Belif and Enhancement of Learning Performance] Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 111-133. Küçükaksoy, M. (1993). 14-18 Yaşları Arasındaki Suçluların Ortopedik Özürlülerin, Görme Özürlülerin, alt Sosyo-ekonomik Düzeye Mensup Ergenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması (unpublished master’s thesis). Ankara: Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü. Lackaye, T., Margalit, M., Ziv, O. & Ziman, T. (2006). Comparisons of self‐efficacy, mood, effort, and hope between students with learning disabilities and their non‐LD‐matched peers. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 111-121. Matsuura, N., Hashimoto, T. & Toichi, M. (2009). Correlations among self‐esteem, aggression, adverse childhood experiences and depression in inmates of a female juvenile correctional facility in Japan. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 63(4), 478-485. Motl, R. W. & Conroy, D. E. (2000). Validity and factorial invariance of the Social Physique Anxiety Scale. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(5), 1007-1017. Mokhtari, K. & Reichard, C. A. (2002). Assessing students’ metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology, 94(2), 249-259. Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. [Adaptation of Academic Self-Efficacy Scale into Turkish]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206. Öztürk, E. (2012). Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri\’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.[ The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory] İlköğretim Online, 11(2), 292-305. Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. [Metacognition]Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740. Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578. Pavri, S. & Monda-Amaya, L. (2000). Loneliness and students with learning disabilities in inclusive classrooms: self-perceptions, coping strategies, and preferred interventions. Learning Disabilities Research & Practice, 15(1), 22-33. Pavri, S. & Luftig, R. (2001). The social face of inclusive education: are students with learning disabilities really included in the classroom? Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 45(1), 8-14. Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33. Pintrich, P. R., Anderman, E. M. & Klobucar, C. (1994). Intraindividual differences in motivation and cognition in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27(6), 360-370. Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 459-470. Roeschl-Heils, A., Schneider, W. & van Kraayenoord, C. E. (2003). Reading, metacognition and motivation: a follow-up study of German students in grades 7 and 8. European Journal of Psychology of Education, 18(1), 75-86. Ryan, A. M. & Pintrich, P. R. (1997). “Should I ask for help?” The role of motivation and attitudes in adolescents’ help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89(2), 329. Sáenz, L. M., Fuchs, L. S. & Fuchs, D. (2005). Peer-assisted learning strategies for English language learners with learning disabilities. Exceptional Children, 71(3), 231-247.
Schunk, D.H. (1984). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychologist, 19, 48-58. Schunk, D. H. (2003). Self-efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting, and self-evaluation. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 159-172. Schunk, D. H. & Pajares, F. (2004). Self-efficacy in education revisited. Big Theories Revisited, 4, 115.
Schunk, D. H. (2009) Basım. In M. Şahin (ed.), Öğrenme Teorileri: Eğitimsel Bir Bakışla. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. [Development Learning and Teaching Theoretic Practice]. Ankara: Gazi Kitabevi. Sucuoğlu, B. & Özokçu, O. (2005). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of social skills of mainstreaming students.]Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(1), 41-57. Swanson, H. L. & Trahan, M. (1996). Learning disabled and average readers’ working memory and comprehension: does metacognition play a role? British Journal of Educational Psychology, 66(3), 333-355. Şahbaz, Ü. (2004). Kaynaştırma sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilerin sosyal kabul düzeylerinin belirlenmesi. 13. XIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri. Eskişehir. Tabassam, W. & Grainger, J. (2002). Self-concept, attributional style and self-efficacy beliefs of students with learning disabilities with and without attention deficit hyperactivity disorder. Learning Disability Quarterly, 25(2), 141-151. Valas, H. (1999). Students with learning disabilities and low-achieving students: Peer acceptance, loneliness, self-esteem, and depression. Social Psychology of Education, 3(3), 173-192. Vuran, S. (2005). The sociometric status of students with disabilities in elementary level integration classes in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18. Yang, Y. F. (2006). Reading strategies or comprehension monitoring strategies? Reading Psychology, 27(4), 313-343. Yardımcı, F. & Başbakkal, Z. (2010). Ortaokul Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. [A study of validity and reliability of Middle School Self-Efficacy Scale]Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 321-326. Yazıcı, H. & Altun, F. (2013). Type-A behavior, gender, and job satisfaction: a research on instructors. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(3), 1455-1459. Yurdakul, B., & Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı.[ Contributions of Constructivist Learning Approach to Learners’ Metacognitive Awareness] International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1). Winograd, P. & Paris, S. G. (1989). A cognitive and motivational agenda for reading instruction. Educational Leadership, 46(4), 30-36. Wolters, C. A. & Pintrich, P. R. (1998). Contextual differences in student motivation and self-regulated learning in mathematics, English, and social studies classrooms. Instructional Science, 26(1-2), 27-47.