Home education in the post-communist countries: Case study of the Czech Republic

Main Article Content

Yvona Kostelecka

Abstract

The paper analyzes the emergence of home education in European post-communist
countries after 1989. The case of the Czech Republic representing the development and
characteristic features of home education in the whole region is studied in detail. Additional
information about homeschooling in other post-communist countries are provided wherever
they are available in order to provide a more comprehensive picture of the issue. The
driving forces and history of home education after 1989 are described. Current
homeschooling legislation is analyzed with special attention paid to the processes of the
legal enrolment of individuals into home education, supervision and assessment of
educational results. The article concludes that despite the existence of country-specific
characteristics, many features of home education in post-communist countries are similar.
These generally include the rather strict regulation of home education and the high
importance of schools as both gate-keeping and supervising institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KOSTELECKA, Yvona. Home education in the post-communist countries: Case study of the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 29-44, aug. 2017. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/237>. Date accessed: 14 oct. 2019.
Section
Articles

References

Adámková, P. (2007). Reforma veřejné správy na úseku školství a problematika financování
školství v obecných otázkách. In Dny veřejného práva, Sborník abstraktů příspěvků z
mezinárodní conference (pp. 333 - 342). Brno: Masarykova univerzita.
Beck, Ch. (2002). Home Education – New Political Tension? The Case of Northern Europe.
Paper presented at Comparative Education Society of Europe Conference. London,
July 2002.
Beck, Ch. (2008). Home Education and Social Integration. Critical Social Studies, 10(2), 59-
69.
Blok, H. (2004). Performance in Home Schooling: An Argument against Compulsory
Schooling in the Netherlands. International Review of Education, 50(1), 39 – 52.
Dalahooke, M. M. (1986). Home educated children’s social/emotional adjustment and
academic achievement: A comparative study. Doctoral Dissertation. Los Angeles:
California School of Professional Psychology.
Dueholm, N. (2006). History of Homeschooling Movement in Poland [WWW page]. URL
http://www.hslda.org/hs/international/Poland/200612191.asp
Fladmoe, H., Karpov, E. (2002). Home Education and Family Education in Russia [WWW
page]. URL http://folk.uio.no/cbeck/ Home%20education% 20and%20Family
%20Education%20in%20Russia.htm
Gališová, A. (1999). Počátky domácí školy v České republice. Absolventská práce. Svatý Jan
pod Skalou: Vyšší odborná škola pedagogická.
Kolasińska, E., Kuźmicka J., Smoczyńska A. (2007). Edukacja domowa. Warszawa: Polskie
Biuro Eurydice.
Kostelecká, Y. (2003). Domácí vzdělávání. Doctoral dissertation. Prague: Faculty of
Education, Charles University.
Kolář, P. (2000). Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy.
Informační studie No. 5.155. Praha: Parlamentní Institute.
Leis, T. (2005). Home education in Estonia [WWW page]. URL http:// folk.uio.no /cbeck/
Estonia.htm
Marvanová, G. (2001). Experiment domácího vzdělávání v ČR. Thesis. Brno: Faculty of
Education, Masaryk University.
Meyer, L. (1999). Home-schooling in Holland [WWW page]. URL http://www.alternativelearning.
org/ale/home-liz.html
Mifková, B. (2009). Problematika vztahu rodiny a školy a důvody vedoucí k domácímu
vzdělávání. Thesis. Brno: Faculty of Education, Masaryk University.
Morkes, F. (2004). Devětkrát o českém školství. Praha: Pedagogické muzeum
J.A. Komenského v Praze.
Nováková, J., Brant, J., Tupý, J. (2002). Domácí vzdělávání v České republice ve školním
roce 2001/2002. Průběžná zpráva o stavu pokusného ověřování domácího vzdělávání.
Praha: VÚP
Parzniewski, D. (2001). Pionerzy edukacji domowej [WWW page]. URL
http://strony.wp.pl/biale/art/pionierzy.htm
Petrie, A. (1995). Home educators and the law within Europe, International Review of
Education, 41(3-4), 285-296.
Petrie, A. (2001). Home education in Europe and the implementation of changes to the law,
International Review of Education, 47(5), 477-500.
Podmínky pokusného ověřování domácího vzdělávání v ČR (2001). Směrnice Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 19 530/2001-22 vydaná v Praze dne 14. června
2001.
Porumbachanov, P. (2007). The homeschooling in Bulgaria. Speech on the 2. Kolloquium zu
Home Education in Rothenfels/Main, April 27.-29. 2007
Priesnitz, W. (2003). Home Based Learning in Canada. An Overview of Laws [WWW page].
URL http://www.life.ca/hs/hsreport.html
Rand, E., Leitmaa, D. (2007). Üle tuhande lapse õpib kooli asemel vanemaga kadus, Eesti
Päevaleht [WWW page]. URL http://www.epl.ee/uudised/408885
Rakestraw, J. F. (1987). An analysis of home schooling for elementary school-age children in
Alabama. Doctoral dissertation. Tuscaloosa: University of Alabama.
Rakestraw, J. F. (1988). Home schooling in Alabama, Home School Researcher, 4(4), 1-6.
Ray, B. (1990). A nationwide study of home education: Family characteristics, student
achievement, and policy matters. Paeonian Springs, VA: Home School Legal Defence
Association.
Ray, B. (1994). A nationwide study of home education in Canada: Family characteristics,
student achievement, and other topics. Salem, OR: National Home Education
Research Institute.
Ray, B. (1997). Strengths of their own - Home schoolers across America: Aca-demic
achievement, family character-istics, and longitudinal traits. Salem, OR: National
Home Education Research Institute.
Rothermel, P. (2002). Home-Education: Rationales, Practices and Outcomes [WWW page].
URL http:// www. jspr. btinternet.co.uk/ Research/ Researcchpaper/ BERA
workingpaper. htm
Thomas, A. (1999). Research in England and Tasmania [WWW page]. URL
http://www.tnet.com.au/-piffle/herlin/research/athomas1.htm
Tomczyk, P. (2001). Nauczanie bez dzwonka. Rzeczpospolita OnLine. No. 191, 17.
Tůma, J. (2001). K domácímu vzdělávání … Učitelské noviny, 104 (37), p. 19.
Výroční zpráva o Domácím vzdělávání 2001/2002. (2002). Praha, ZŠ Letohradská.
Zpráva o průběhu pokusného ověřování odlišné organizační formy základního vzdělávání –
domácího vzdělávání, školní rok 1999/2000. (2000). Ostrava: ZŠ Ostrava-Výškovice.
Zpráva o průběhu pokusného ověřování domácího vzdělávání za školní rok 2000/2001 v
Bratrské škole. (2001a). Praha: Bratrská škola – církevní základní škola.
Zpráva o průběhu pokusného ověřování odlišné organizační formy základního vzdělávání –
domácího vzdělávání, školní rok 2000/2001. (2001b). Ostrava: ZŠ Ostrava-Výškovice.
Zpráva o průběhu pokusného ověřování odlišné organizační formy základního vzdělávání –
domácího vzdělávání, školní rok 2001/2002. (2002). Ostrava: ZŠ Ostrava-Výškovice.